• Giới thiệu nhanh:  TopikTiengHan.com là Blog chia sẻ về tiếng Hàn và các tài liệu ôn thi TOPIK. Trang Web đang trong giai đoạn xây dựng và thử nghiệm đầu năm 2020.

Truyện tranh Hàn xẻng

21. Ngữ pháp 은/는 줄 알았다

Trong bài Truyện tranh Sub Hàn – Việt | Chapter 5 có câu: “포기를 하면 절망할 줄 알았는데 탈출해야 한다는 강박이 없어져서 그런지 마음이 편해졌다.” – Dẫu biết rằng từ […]

» Read more

20. Ngữ pháp 다니

Như trong bài Bài mẫu kèm lời giải Câu 51 TOPIK 쓰기 | Bài 3 có đoạn 컴퓨터를 산 지 얼마 되지도 않았는데 몇 번씩이나 고장이 나다니 참을 수가 없어요 […]

» Read more
1 2 3 4