01. Ngữ pháp 더라도/봤자/는다손 치더라도

TOPIKTIENGHAN.COM – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOPIK II. Trong bài viết có chỗ nào không hiểu hay sai sót bạn đọc hãy để lại bình luận phản hồi ngay nhé :p mình sẽ hỗ trợ và chỉnh sửa.

Quy ước kí hiệu viết tắt:

N: danh từ
A: tính từ
V: động từ

Chúng ta bắt đầu xem 3 ngữ pháp sau:

1. Ngữ pháp 더라도

Ý nghĩa: Mẫu câu này được sử dụng trong trường hợp nhận định sự thật ở mệnh đề trước với ý nghĩa mang tính nhượng bộ hoặc giả định nhưng hành động của mệnh đề sau không liên quan đến việc đấy mà lại trái với sự thật được mong đợi ở mệnh đề trước. Thường được dùng để nhấn mạnh trong khi nói.

Cấu trúc ngữ pháp:

V + 더라도 Dù (Cho dù) làm gì đó thì…

A + 더라도 Dù (cho dù) như thế nào thì…

Ví dụ:
내일 비가 오더라도 꼭 와야 합니다.
Cho dù ngày mai trời mưa thì nhất định phải đến nha.

2. Ngữ pháp 봤자

Ý nghĩa: Mẫu câu này mang ý nghĩ nhượng bộ. Diễn đạt sự suy đoán dù giả định rằng hành động đi trước đã được thực hiện đi nữa cũng không có kết quả gì và sự việc như ở mệnh đề đi sau vẫn xảy ra.

Cấu trúc ngữ pháp:
V + 아/어/여 봤자 Có làm gì đó thì…

A + 아/어/여 봤자 Có như thế nào đó thì…

Ví dụ:
열심히 공부해봤자 이해가 못갑니다.
Có học chăm chỉ cũng không hiểu nổi.

3. Ngữ pháp 는다손 치더라도

Ý nghĩa: Dù công nhận nội dung của mệnh đề trước thì việc như thế cũng không gây ảnh hưởng gì đến hành động của mệnh đề sau. Và mang ý nghĩa giống với “다고 하더라도”. Có nhiều trường hợp được sử dụng cùng với “아무리” để nhấn mạnh và làm rõ nghĩa của câu hơn.

Cấu trúc ngữ pháp:
A다손 치더라도 Cho dù (Dù) nói rằng như thế nào đó thì…

V는다손 치더라도 Cho dù (Dù) nói rằng làm cái gì đó thì…

N(이)라손 치더라도 Cho dù (Dù) nói rằng là cái gì đó thì…

Ví dụ:

아무리 바쁘다손 치더라도 부모님께 가끔 연락해 드려야 합니다.

Cho dù nói là bận rộn thì thỉnh thoảng cũng phải liên lạc cho bố mẹ.

라식수술을 한다손 치더라도 눈이 예전처럼 좋아질 수 없다고 합니다.

Cho dù có nói rằng mổ Lasik thì cũng mắt cũng không thể trở nên tốt giống như ngày xưa được.

부자 집의 자식이라손 치더라도 다른 사람을 그렇게 무시하게 대하면 안 됩니다.

Cho dù nói là con của nhà giàu thì không được khinh thường người khác như thế.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: