02. Ngữ pháp 는 들, 을/ㄹ지라도, 는 한이 있더라도

TOPIKTIENGHAN.COM – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOPIK II. Trong bài viết có chỗ nào không hiểu hay sai sót bạn đọc hãy để lại bình luận phản hồi ngay nhé :p mình sẽ hỗ trợ và chỉnh sửa.

Quy ước kí hiệu viết tắt:

N: danh từ
A: tính từ
V: động từ

Chúng ta bắt đầu xem 3 ngữ pháp sau:

1. Ngữ pháp 는 들, 을

Ý nghĩa: Giả định một tình huống nào đó với ý nghĩa nhượng bộ và cho dù có công nhận thì kết quả đó sẽ xuất hiện nội dung khác với dự định khác. Chủ yếu dùng với hình thái “은/ㄴ 들 – 겠어요?”

Cấu trúc ngữ pháp:
A1,V1은/ㄴ 들 A2,V2 + 겠어요?
Dù như thế nào đó (làm cái gì) thì sẽ như thế nào (làm cái gì) đó ?

Ví dụ:
꿂어서 살을 뺀들 건강에 좋겠어요?

Dù giảm cân mà nhịn đói thì sẽ tốt cho sức khỏe phải không?

그렇게 해서 좋은 점수를 받을들 기억에 오래 남겠어요?

Dù có nhận được điểm tốt mà làm như thế thì sẽ nhớ lâu phải không?

2. Ngữ pháp 을/ㄹ지라도

Ý nghĩa: Dùng khi dự đoán trước tình huống đó không phù hợp hoặc khó khăn giống với mệnh đề trước nhưng vẫn chấp nhận và dùng khi nói về ý chí của người nói rằng sẽ lựa chọn tình huống của mệnh đề sau.

Cấu trúc ngữ pháp:

A을/ㄹ지라도 Dù như thế nào thì sẽ…

V을/ㄹ지라도 Dù làm gì thì sẽ…

Ví dụ:

피곤할지라도 숙제를 다 해야 하겠습니다.

Dù có mệt đi nữa thì cũng sẽ phải làm hết bài tập.

3. Ngữ pháp 는 한이 있더라도

Ý nghĩa: Vì hành động của mệnh đề sau sẽ xuất hiện tình huống mang tính cực đoan nên phải chấp nhận hoặc hy sinh tình huống của mệnh đề đằng trước. Hay nói cách khác là lấy nội dung của mệnh đề trước làm nội dung mang tính cực đoan và được dùng khi biểu hiện rõ ý chí của người nói một cách mạnh mẽ.

Cấu trúc ngữ pháp:

V는 한이 있다라도 Cho dù có đến mức độ như thế nào thì…

Ví dụ:

못생긴 남자와 결혼하는 한이 있더라도 그 사람과 결혼하지 않습니다.

Cho dù có đến mức độ kết hôn với người xấu trai thì cũng không kết hôn với người đó.

쓰러지는 한이 있더라도 끝까지 포기하지 않을 겁니다.

Cho dù có đến mức ngất xủi thì đến cuối cùng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Rate this post

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: