16. Ngữ pháp (으)ㄹ뿐더러, 에다가 까지, 거니와

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOPIK II. Trong bài viết có chỗ nào không hiểu hay sai sót bạn đọc hãy để lại bình luận phản hồi ngay nhé :p mình sẽ hỗ trợ và chỉnh sửa.

Quy ước kí hiệu viết tắt:

N: danh từ
A: tính từ
V: động từ

Chúng ta bắt đầu xem 3 ngữ pháp sau:

1. Ngữ pháp (으)ㄹ뿐더러

Ý nghĩa: Diễn đạt ý nghĩa không chỉ riêng một hành động ở mệnh đề trước mà còn có thêm một hành động khác ở mệnh đề sau. Có nghĩa giống với “을/ㄹ 뿐만 아니라”, hay “뿐만 아니라” nhưng “뿐만 아니라” kết hợp với danh từ còn phía sau “뿐더러” thì không thể dùng danh từ được.

Cấu trúc ngữ pháp:

A(으)ㄹ뿐더러 Không những như thế này mà còn…

V(으)ㄹ뿐더러 Không những làm gì đó mà còn…

Ví dụ:

그 사람이 성격이 까다로울뿐더러 이기적입니다.

Người đó tính cách không những khó tính mà còn ích kỷ nữa.

그 여자가 공부를 잘 할뿐더러 운동도 잘 한다고 합니다.

Nghe nói cô gái đó không những học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi nữa.

2. Ngữ pháp 에다가 까지

Ý nghĩa: Dùng để diễn đạt khi thêm một cái khác vào một cái nào đó. Và được dùng với dạng “에다가 – 까지”

Cấu trúc ngữ pháp:

N에다가 N까지 Từ cái này cho đến cái kia…

Ví dụ:

집들이 잔치에 친척들에다가 친구들까지 와서 앉을 자리가 없네요.

Từ họ hàng cho đến bạn bè đến dự tiệc ăn mừng nhà mới cũng không có đủ chỗ ngồi nữa.

그 분은 뛰어난 외국어 실력에다가 지도력과 겸손함까지 겸비한 인재입니다.

Người đó là nhân tài kiêm toàn từ khả năng nói tiếng nước ngoài nổi trội cho đến sự khiêm tốn lẫn năng lực chỉ đạo.

3. Ngữ pháp 거니와

Ý nghĩa: Công nhận nội dung của mệnh đề trước và thêm vào sự thật ở mệnh đề sau. Vì có dự thật được thêm vào ở mệnh đề trước nên chủ yếu dùng để nhấn mạnh sự thật đó.

Cấu trúc ngữ pháp:

A거니와 Như thế nào đó và…

V거니와 Làm gì đó và…

V았/었/였거니와 Đã làm gì đó và…

V겠거니와 Sẽ làm gì đó và…

Ví dụ:

유학 생활을 할 때 외국어 실력도 좋아야 하거니와 돈이 많아야 생활에 불편함이 없어서 돈이 더 중요하다고 봅니다.

Khi du học thì khả năng ngoại ngữ phải tốt và cũng phải có nhiều tiền do đó không có bất lợi gì trong sinh hoạt nên hình như tiền quan trọng hơn.

대학교를 선택할 때 학교의 인지도도 중요하거니와 학습 환경이나 학습동기를 더 고려해야 한다고 생각합니다.

Khi chọn trường đại học thì độ nhân trí của trường cũng quan trọng và cũng phải suy nghĩ nhiều về môi trường hay hoàn cảnh học tập cùng với các bạn cùng khóa.

5/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: