18. Ngữ pháp 만큼, 만치, 는 고사하고

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOPIK II. Trong bài viết có chỗ nào không hiểu hay sai sót bạn đọc hãy để lại bình luận phản hồi ngay nhé :p mình sẽ hỗ trợ và chỉnh sửa.

Quy ước kí hiệu viết tắt:

N: danh từ
A: tính từ
V: động từ

Chúng ta bắt đầu xem 3 ngữ pháp sau:

1. Ngữ pháp 만큼

Ý nghĩa: Được dùng khi nói về kích thước, số lượng, khi so sánh.

Cấu trúc ngữ pháp:

A,V은/ㄴ 만큼 Như, giống như…

Ví dụ:

늘 잠이 부족한 만큼 시간이 날 때마다 자 둬야 합니다.

Mỗi khi có thời gian là tôi phải ngủ giống như là thiếu ngủ vậy.

지금까지 최선을 아 한 만큼 좋은 결과가 나올 거지요.

Chắc là sẽ có kết quả tốt giống như mình đã làm hết sức cho đến bây giờ .

2. Ngữ pháp 만치

Ý nghĩa: “만치” nói về mức độ, hay giới hạn giống với câu nói ở mệnh đề trước. Về mặt ý nghĩa thì không khác gì với “만큼” nên có thể thay thổi để sử dụng được.

Cấu trúc ngữ pháp:

V는 만치 Như, giống như…

Ví dụ:

그 사람이 면접을 볼 때 경험이 많이 있는만치 자신 있게 대답했습니다.

Khi phỏng vấn người đó đã trả lời rất tự tin giống như có nhiều kinh nghiệm lắm vậy.

3. Ngữ pháp 는 고사하고

Ý nghĩa: Nội dung của mệnh đề đi trước thì khó khăn hoặc không có khả năng đến mức không còn gì để nói và mức độ đó cho dù là trường hợp hành động ở mệnh đề sau đi nữa thì cũng khó mà đạt được.

Cấu trúc ngữ pháp:

N은/는 고사하고 Nói gì đến…

Ví dụ:

생일 선물은 고사하고 축하한다고 전화 한통 없었습니다.

Cuộc gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật còn không có nói gì đến quà sinh nhật.

3/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: