Bài tập luyện tập ngữ pháp (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 바

↵Xem lại bài học về ngữ pháp (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 바.

Đáp án các bạn đối chiếu Tại Đây
Rate this post

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: