21. Ngữ pháp 은/는 줄 알았다

Trong bài Truyện tranh Sub Hàn – Việt | Chapter 5 có câu: “포기를 하면 절망할 줄 알았는데 탈출해야 한다는 강박이 없어져서 그런지 마음이 편해졌다.” – Dẫu biết rằng từ […]

» Read more

20. Ngữ pháp 다니

Như trong bài Bài mẫu kèm lời giải Câu 51 TOPIK 쓰기 | Bài 3 có đoạn 컴퓨터를 산 지 얼마 되지도 않았는데 몇 번씩이나 고장이 나다니 참을 수가 없어요 […]

» Read more

17. Ngữ pháp (으)랴 (으)랴

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more

15. Ngữ pháp 다마는, 되

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more

12. Ngữ pháp 느니만치

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more
1 2 3