Câu 40 – Đề Topik trung cấp Kỳ 18

Loạt bài ngẫu hứng giải một số câu trong đề các đề thi Topik cũ, không theo trình tự từng câu trong một đề.

Nội dung bài này, cùng giải Câu 40 đề đọc trung cấp Kỳ Topik 18.

Đề bài chọn đáp án đúng:

아시아의 많은 나라에서는 오래 전부터 쌀을 주식으로 하여 살아 왔다. 그런데 쌀농사는 많은 노동력을 필요로 하기 때문에 여러 사람들의 힘을 쉽게 모을 수 있도록 가까이에 모여 살 필요가 있었다. 그리고 많은 사람들이 가깝게 모여 살기 위해서는 서로를 존중하고 아끼는 문화가 필요했다. 이러한 이유로 쌀을 주식으로 하는 지역에서는, 필요할 때마다 (____) 인간관계와 협동을 중시하는 문화가 발달해 온 것이다.

① 가까이에 모여 살게 하려고

② 사람들의 힘을 모을 수 있도록

③ 노동의 성과를 서로 나눌 수 있도록

④ 서로 존중하고 아끼는 인간관계를 만들게 하려고

Liệt kê một số từ vựng:

아시아 Asean, nhóm các nước đông nam á쌀 lúa gạo
주식 lương thực chính, còn có nghĩa khác là cổ phần, cổ phiếu(..)쌀을 주식으로 하여 살아 왔다: học cấu trúc ngữ pháp 아/어/해 왔다.
쌀농사 làm lúa, trồng lúa노동력 sức lao động
모으다 gom, góp, gộp가까이 gần, bên cạnh
가깝다 cũng có nghĩa là gần, gần gũi존중하다 tôn trọng, quý nhau
아끼다 quý trọng, hoặc nghĩa là tiết kiệm문화 văn hóa
지역 khu vực, vùng인간관계 mối quan hệ giữa người với người
협동 hiệp đồng, sự hợp tác liên kết중시하다 coi trọng, xem trọng
발달하다 lớn mạnh, phát triển성과 thành quả

Dịch trước các đáp án:

① 가까이에 모여 살게 하려고 Để tập trung lại sống gần gũi với nhau

② 사람들의 힘을 모을 수 있도록 Để mọi người có thể cùng nhau hợp sức lại

③ 노동의 성과를 서로 나눌 수 있도록 Để cùng nhau chia sẻ thành quả lao động

④ 서로 존중하고 아끼는 인간관계를 만들게 하려고 Để xây dựng nên mối quan hệ tôn trọng trân quý nhau 

Bây giờ dịch phần nội dung đề cho:

아시아의 많은 나라에서는 오래 전부터 쌀을 주식으로 하여 살아 왔다.

Ở nhiều nước Đông Nam Á lúa gạo đã là lương thực chính từ lâu đời.

그런데 쌀농사는 많은 노동력을 필요로 하기 때문에 여러 사람들의 힘을 쉽게 모을 수 있도록 가까이에 모여 살 필요가 있었다.

Tuy nhiên việc trồng lúa cần nhiều sức(nguồn lực) lao động, nên để có thể dễ dàng huy động được nguồn lực lao động(sức) mọi người cần tập trung lại sống gần nhau.

그리고 많은 사람들이 가깝게 모여 살기 위해서는 서로를 존중하고 아끼는 문화가 필요했다. 이러한 이유로 쌀을 주식으로 하는 지역에서는, 필요할 때마다 (____) 인간관계와 협동을 중시하는 문화가 발달해 온 것이다.

Vậy nên để mọi người cùng chụm lại gần nhau thì cần phải có một văn hóa tôn trọng quý mến nhau. Chính bởi lý do đó, ở những khu vực mà lúa gạo là lương thực chính, những lúc cần/bất kể khi nào cần (________) nền văn hóa coi trọng sự liên kết hợp lực và mối quan hệ con người đã được phát triển.

=> Theo mạch văn thì chỗ này sẽ cần đáp án là ② 사람들의 힘을 모을 수 있도록 Để mọi người có thể cùng nhau hợp sức lại. Dịch lại câu thiếu: “이러한 이유로 쌀을 주식으로 하는 지역에서는, 필요할 때마다 사람들의 힘을 모을 수 있도록 인간관계와 협동을 중시하는 문화가 발달해 온 것이다.” Chính bởi lý do đó, ở những khu vực mà lúa gạo là lương thực chính, đã phát triển một nền văn hóa coi trọng sự hợp sức và mối quan hệ con người để mọi người có thể hợp sức lại với nhau mỗi khi cần.

(**) Nhìn lại một chút

Là trích đoạn trong một đề trung cấp nên các bạn thấy văn họ dùng định ngữ nhiều, các bạn note lại học cách họ dùng từ nhé. Dùng tốt định ngữ là một cách để kéo dài câu từ.

많은 나라에서: nhiều quốc gia, nhiều nước. (많은 노동력)

쌀을 주식으로 하는 지역: khu vực coi lúa gạo là lương thực chính

중시하는 문화: coi trọng văn hóa…

Nếu bài viết kiểu như này bạn thấy có ích cho việc ôn thi Topik & học tiếng Hàn của bạn, thì bạn hãy tìm trang fb Cùng ôn Topik II (facebook.com/cungontopik) bấm Like để theo dõi khi nào có bài mới nhé. Và nếu có thể bạn hãy bấm vào nút đánh giá bài viết này bên dưới nhé.
5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: