Câu 51 – Đề Topik trung cấp Kỳ 18

Loạt bài ngẫu hứng giải một số câu trong đề các đề thi Topik cũ, không theo trình tự từng câu trong một đề.

Nội dung bài này cùng đọc hiểu trích đoạn đề bài Câu 51 Đề Topik trung cấp Kỳ 18.

Đề bài chọn đáp án đúng:

연예인 봉사 활동의 사회적 파급 효과는 일반인의 그것과 비교할 때 매우 크다고 할 수 있다. 보통 사람들이 연예인의 행동에 관심을 가지고 (_____)는 점을 생각한다면 왜 그런지를 쉽게 알 수 있다. 실제로 특정 연예인의 봉사 활동 사실이 신문이나 방송을 통해 알려지면 일반인의 후원이 급증하는 현상이 나타난다. 이런 점에서 봉사 활동에서의 ‘연예인 효과’는 무시할 수 없다. 그러므로 봉사 활동의 대중적 확산을 위해 연예 인들의 참여를 적극적으로 이끌어 내는 것이 필요하다.

(______) 안에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (3점)

① 그들이 사는 곳을 알고 싶어한다

② 그들의 행동에 대해 말하기를 좋아한다

③ 그들의 일상생활을 들여다보고 싶어한다

④ 그들이 하는 일을 따라 하는 경우가 많다

Liệt kê một số từ vựng:

연예인 nghệ sĩ봉사 활동 hoạt động tình nguyện, từ thiện
파급 lan truyền일반인 người bình thường
비교하다 so sánh, đối chiếu알려지다 được biết đến
후원 hậu thuẫn, hỗ trợ급증하다 tăng nhanh
현상 hiện tượng, hiện trạng무시하다 coi thường, xem nhẹ
대중적 mang tính đại chúng확산 mở rộng, lan rộng
이끌다 lôi kéo, dẫn dắt

Dịch trước các đáp án:

① 그들이 사는 곳을 알고 싶어한다 muốn biết họ sống ở đâu

② 그들의 행동에 대해 말하기를 좋아한다 thích nói về hành động của họ

③ 그들의 일상생활을 들여다보고 싶어한다 muốn xem cuộc sống thường ngày của họ

④ 그들이 하는 일을 따라 하는 경우가 많다 họ thường bắt chước làm theo những việc họ làm

Bây giờ dịch phần nội dung đề cho:

연예인 봉사 활동의 사회적 파급 효과는 일반인의 그것과 비교할 때 매우 크다고 할 수 있다.

Có thể nói khi đem so sánh hiệu quả tính lan truyền trong xã hội của hoạt động từ thiện của những nghệ sĩ lớn hơn rất nhiều so với những người bình thường khác.

보통 사람들이 연예인의 행동에 관심을 가지고 (_____)는 점을 생각한다면 왜 그런지를 쉽게 알 수 있다.

Mọi người thường có sự quan tâm để ý tới hành động của các nghệ sĩ, thử suy nghĩ về điều (____) tại sao lại như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu ra.

실제로 특정 연예인의 봉사 활동 사실이 신문이나 방송을 통해 알려지면 일반인의 후원이 급증하는 현상이 나타난다.

Trên thực tế, nếu hoạt động từ thiện của một nghệ sĩ nào đó thực sự diễn ra và được mọi người biết đến thông qua báo chí truyền hình, nó sẽ rất nhanh được công chúng ủng hộ.

=> Ví dụ khi làm bài thi đọc dịch đến đoạn này là tư duy ra đáp án được rồi ha, sau đoạn thông tin thiếu là câu hỏi mở 왜 그런지를 쉽게 알 수 있다, sau đó là thông tin trả lời giải thích 알려지면 일반인의 후원이. Mọi người quan tâm để ý hành động của các nghệ sĩ và bắt chước làm theo, hãy suy nghĩ về điều này, tại sao lại như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hiểu ra. => Đáp án cây này sẽ là: ④ 그들이 하는 일을 따라 하는 경우가 많다

(Dịch tiếp cho hết đoạn) 이런 점에서 봉사 활동에서의 ‘연예인 효과’는 무시할 수 없다. 그러므로 봉사 활동의 대중적 확산을 위해 연예 인들의 참여를 적극적으로 이끌어 내는 것이 필요하다.

Chính vì điều đó(điểm đó) không thể xem nhẹ hiệu quả hoạt động từ thiện của người nổi tiếng. Vì thế để lan rộng hoạt động từ thiện ra đại chúng thì cần phải thu hút được sự tham gia của những nghệ sĩ.

(**) Nhìn lại một chút

Ghi nhớ mấy cái cấu trúc dạng như ~는 점을 생각한다면, ~다고 할 수 있다, 쉽게 알 수 있다, ~ 나타난다, 무시할 수 없다,는 것이 필요하다. Những từ, cấu trúc dạng này thường là kiểu để viết Câu 54 Topik đó.

Nếu bài viết kiểu như này bạn thấy có ích cho việc ôn thi Topik & học tiếng Hàn của bạn, thì bạn hãy tìm trang fb Cùng ôn Topik II (facebook.com/cungontopik) bấm Like để theo dõi khi nào có bài mới nhé. Và nếu có thể bạn hãy bấm vào nút đánh giá bài viết này bên dưới nhé.
5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: