08. Ngữ pháp 거들랑, ㄹ라치면, ((으))면 몰라도

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong đề thi TOPIK II. Trong bài viết có chỗ nào không hiểu hay sai sót bạn đọc hãy để lại bình luận phản hồi ngay nhé :p mình sẽ hỗ trợ và chỉnh sửa.

Quy ước kí hiệu viết tắt:

N: danh từ
A: tính từ
V: động từ

Chúng ta bắt đầu xem 3 ngữ pháp sau:

1. Ngữ pháp 거들랑

Ý nghĩa: Mệnh đề đi trước diễn tả điều kiện có nghĩa “nếu… thì…” . Mệnh đề sau đi cùng với dạng mệnh lệnh hoặc đề nghị và được dùng trong văn nói.

Cấu trúc ngữ pháp:

A거들랑 Nếu như thế nào đó thì…

V거들랑 Nếu làm gì đó thì…

N(이)거들랑 Nếu là gì đó thì…

Ví dụ:
모르는 사람이거들랑 문을 열어 주지 마세요.

Nếu là người lạ thì đừng mở cửa cho họ nha.

기분이 안 좋거들랑 한 잔 하러 갑시다.

Nếu tâm trạng không tốt thì đi làm một chén đi.

기회가 오거들랑 놓치말고 잡으세요

Nếu cơ hội đến thì đừng để tuột mất mà hãy bắt lấy nó.

2. Ngữ pháp ㄹ라치면

Ý nghĩa: Tình huống của mệnh đề sau sẽ xảy ra một cách đương nhiên khi lấy kinh nghiệm của sự thật trong quá khứ làm điều kiện. Nghĩa là khi có suy nghĩ hay ý đồ, dự định làm một việc nào đó thì việc đó sẽ không xảy ra theo như mong muốn, suy nghĩ của người nói được. Thường được dùng với câu cửa miệng “으려고 하면”.

Cấu trúc ngữ pháp:

V,A(으)ㄹ라치면 Nếu định làm gì đó thì… Hễ định làm gì đó thì…

Ví dụ:

오래만에 친구들이 다 모여서 사진으라도 찍을라치면 꼭 한 사람이 빠집니다.

Hễ bạn bè lâu ngày mới tụ tập lại định chụp cho dù là một tấm hình thì nhất định là có một người vắng mặt.

3. Ngữ pháp ((으))면 몰라도

Ý nghĩa: Là tình huống không xảy ra hoặc xảy ra trái với trạng thái của hiện tại. Giả định hành động đó và tình huống của mệnh đề sau dẽ có khả năng được thực hiện chỉ trong trường hợp điều kiện đó bị trùng lặp.

Cấu trúc ngữ pháp:

A(으)면 몰라도 Nếu không như thế nào đó thì…

V(으)면 몰라도 Nếu không làm gì đó thì…

N(이)라면 몰라도 Nếu không là gì đó thì…

Ví dụ:

혜택을 많이 주면 몰라도 쉽게 찬성하지 않을 겁니다.

Nếu không cho nhiều ưu đãi thì chúng tôi sẽ không dễ dàng đồng ý.

기적이 일어나면 몰라도 쉽게 극복할 수 없습니다.

Nếu không xảy ra kỳ tích thì không thể dễ dàng gì hồi phục được.

4.3/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: