Đọc hiểu tiếng Hàn qua TOPIK – #3

Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chuyên mục luyện dịch Hàn – Việt cụ thể hơn là luyện dịch các bài đoạn văn trong các đề thi TOPIK đã thi. Bài này chúng ta cùng đọc hiểu Câu 37 trích Đề Topik 35 읽기. (Bạn nào muốn tải bộ 33 Đề thi TOPIK cũ thì vào đây).

Đoạn văn tiếng Hàn chúng ta sẽ đọc hiểu có nội dung như sau:

육체적․정신적 피로로 인해 무기력한 상태가 지속된다면 소진증후군을 의심해 보아야 한다.이 증후군의 대표적인 증상으로는 심한 불안감,무기력, 삶에 대한 무관심 등을 들 수 있다. 일단 소진증후군을 앓게 되면 회복이 힘들다는 점을 고려할 때 휴식과 재충전을 통해 심신의 건강을 유지하려는 자세가 요구된다.평소 작은 일에 기뻐하고 행복해 함으로써 삶의 활력을 유지하는 것도 이 증후군을 예방하는 데 도움이 된다.

→ Trước tiên các bạn cố gắng tự đọc hiểu trong khả năng, sau đó tham khảo từ vựng tổng hợp trong bảng từ vựng sau:

육체적: thể chất정신적: tính tinh thần
피로: sự mệt mỏi로 인해: Vì (tiêu cực)
무기력하다: không có thể lực, yêu đuối지속되다: được tiếp diễn, liên tục
증후군: hội chứng의심하다: nghi ngờ, nghi vấn
소진증후군: hội chứng kiệt sức, mất sức대표적인: tính tiêu biểu, đại diện
증상: triệu chứng심하다: nghiêm trọng
불안감: sự bất an예방하다: dự phòng, đề phòng
무관심: không quan tâm회복하다: hồi phục
휴식: tạm nghỉ, giải lao재충전: sự nạp lại, sạc lại
심신: thân tâm, tâm hồn thể xác유지하다: duy trì, giữ gìn
요구되다: nhu cầu, yêu cầu활력: hoạt lực, sức sống
앓다: (bị mắc) ốm, đau자세: tư thế
코로나바이러스: Covid-19

→ Tiếp theo chúng ta cùng dịch đọc hiểu từng đoạn:

육체적․정신적 피로로 인해 무기력한 상태가 지속된다면 소진증후군을 의심해 보아야 한다.

Nếu như trạng thái không có sức lực do sự mệt mỏi về cả tinh thần và thể chất cứ liên tục diễn ra thì bạn phải nghi ngờ (nghĩ) đến hội chứng kiệt sực.

이 증후군의 대표적인 증상으로는 심한 불안감,무기력, 삶에 대한 무관심 등을 들 수 있다.

Triệu chứng tiêu biểu của hội chứng này có thể kể đến như không quan tâm đến cuộc sống, không có sức lực, cảm thấy bất an một cách trầm trọng.

일단 소진증후군을 앓게 되면 회복이 힘들다는 점을 고려할 때 휴식과 재충전을 통해 심신의 건강을 유지하려는 자세가 요구된다.

Đầu tiên nếu bạn bị hội chứng này thì cần xác định rằng là hồi phục sẽ rất khó khăn, để duy trì sức khoẻ về cả tâm hồn và thể xác cần phải có sự nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.

평소 작은 일에 기뻐하고 행복해 함으로써 삶의 활력을 유지하는 것도 이 증후군을 예방하는 데 도움이 된다.
Bình thường, kể cả việc duy trì sinh lực, tinh thần trong cuộc sống với sự vui mừng và hạnh phúc ở những việc nhỏ nhặt cũng sẽ giúp đỡ cho việc phòng tránh hội chứng này.

(Trang Phạm)

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: