Đọc hiểu tiếng Hàn qua TOPIK – #4

Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chuyên mục luyện dịch Hàn – Việt cụ thể hơn là luyện dịch các bài đoạn văn trong các đề thi TOPIK đã thi. Có những bài đoạn văn sẽ dài và cũng có những bài ngắn nhé các bạn. Bài này chúng ta cùng đọc hiểu Câu 40 trích Đề Topik 17 읽기(trung cấp). (Bạn nào muốn tải bộ 33 Đề thi TOPIK cũ thì vào Thư viện đề thi TOPIK).

Bây giờ, chúng ta bắt đầu với một đoạn trích Topik ngắn

Trước tiên các bạn tự đọc hiểu đoạn trích bên dưới và trả lời câu hỏi trắc nghiệm tương tự như đang làm đề TOPIK nhé

대부분의 사람들은 대화를 이어나가는 데 있어 감정보다는 이성이 중요한 역할을 한다고 생각한다. 이성적 판단, 사실적 정보, 논리적인 대화 방식 등이 느낌이나 기분보다 우선된다는 것이다. 그런데 막상 대화를 시작하면 적절한 감정 표현 없이는 의사소통에 어려움이 생길 수 있다는 것을 알게 된다. 특히 의견 차이나 분쟁이 있을 때는 더욱 그렇다.

Trước tiên Blog trích ra các từ vựng chính trong đoạn văn

대부분: hầu hết, đa số대화: hội thoại, cuộc trò chuyện
이어: nối tiếp, tiếp theo감정: cảm giác, cảm tình (p: sự giám định)
이성: lý tính; người khác giới역할: vai trò
이성적: lý trí사실적: tính hiện thực, thực tế
정보: thông tin논리적: mang tính khoa học logic
방식: phương thức, hình thức우선되다: được ưu tiên
판단: sự phán đoán적절하다: thích hợp(đáng), đúng chỗ
막상: hoá ra là, thực tế là의사소통: sự thấu hiểu
의견: ý kiến분쟁: sự tranh cãi
이성 못지않다: như nhau, không thua kém

Chúng ta quay trở lại đọc hiểu hoàn thiện đoạn văn ban đầu

대부분의 사람들은 대화를 이어나가는 데 있어 감정보다는 이성이 중요한 역할을 한다고 생각한다.

Đa số mọi người cho rằng trong đối thoại lý tính có vai trò quan trọng hơn là duy trì cảm xúc cuộc trò chuyện.

이성적 판단, 사실적 정보, 논리적인 대화 방식 등이 느낌이나 기분보다 우선된다는 것이다.
Nghĩa là tính lý trí, tính thực tế của thông tin hay như sự logic trong cách thức đối thoại được ưu tiên hơn là sự cảm nhận và tâm trạng.
그런데 막상 대화를 시작하면 적절한 감정 표현 없이는 의사소통에 어려움이 생길 수 있다는 것을 알게 된다.
Nhưng mà thực ra khi bắt đầu cuộc đối thoại mà không có biểu hiện cảm tình thì việc thấu hiểu lẫn nhau khó có thể đạt được.

특히 의견 차이나 분쟁이 있을 때는 더욱 그렇다.

Điều này càng đúng khi có sự khác biệt về ý kiến hay tranh cãi.

① 의견 차이가 생기면 논리적으로 이야기해야 한다.

Nếu có sự khác biệt trong ý kiến thì phải nói chuyện một cách khoa học.

② 대화를 할 때는 이성 못지않게 감정의 역할도 중요하다.

Trong đối thoại lý tính và cảm xúc quan trọng như nhau

③ 분쟁을 줄이기 위해 사실에 근거해서 대화하는 것이 좋다.
Để giảm tranh cãi trong đối thoại thì tốt hơn nói chuyện dựa trên sự thật có căn cứ.

④ 의사소통의 어려움을 해결하기 위해 이성적 판단이 필요하다.

Để giải quyết khó khăn trong việc hiểu nhau cần phán đoán một cách lý trí.

Đoạn văn thì khá ngắn mà dùng từ thì trừu tượng vãi :3. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Nếu thấy có ích thì đừng quên bấm Share cho kênh TopikTiengHan chấm cơm bạn nhé!

 

4.7/5 - (6 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè:

2 Bình luận