Lưu ý những lỗi sau khi dùng kính ngữ tiếng Hàn

Chủ đề về kính ngữ tiếng Hànbiến âm tiếng Hàn là 2 chủ đề chưa bao giờ là nhạt trên các diễn đàn hội nhóm học tiếng Hàn. Bài này Blog xin chia sẻ lại đến các bạn bài viết của Tiếng Hàn Vân Anh để các bạn lưu ý tự rút kinh nghiệm khi dùng kính ngữ tiếng Hàn nhé.

Một trong số những lỗi người học tiếng Hàn hay sai đó là lỗi dùng kính ngữ ở các câu mệnh lệnh, câu thỉnh dụ. Có những trường hợp dùng từ kính ngữ nhưng lại không cho cảm giác kính trọng.

Ví dụ các biểu hiện dùng kính ngữ sai

1. 선생님,수업하러 가십시다.

2. 조교님,비키십시오.

3. 교수님,따님께서 노래를 잘 부릅디다.

4. 선배님,몇십니까?

Câu 1, 2 dùng thể -ㅂ시다 để thể hiện câu mệnh lệnh, câu thỉnh dụ nhưng thực tế lại cảm giác không tôn trọng.

Câu 3, 4 dùng thể -ㅂ습니다 là thể kính trọng nhưng lại khiến người nghe không cảm thấy tôn kính.

Đổi cách sử dụng biểu hiện tôn kính như sau

1.선생님,수업하러 가시지요.

2.조교님,좀 비켜 주십시오.

3.교수님,따님께서 노래를 잘 부르던데요.

4.선배님,지금 몇 시쯤 되었는지요?

Câu 1 biểu hiện -시지요 giảm mức độ kêu gọi.

Câu 2 biểu hiện -아/어 주다 giảm mức độ ra lệnh, thêm từ 좀 càng giảm ý ra lệnh đối với đối phương.

Câu 3 -ㅂ니다 thể hiện mạnh mẽ ý trần thuật nên dùng -던데요 làm chủ ý trần thuật giảm bớt, nghe tôn kính hơn.

Câu 4 되었는지요 là dạng câu hỏi gián tiếp, câu hỏi dài hơn, giảm cảm giác hỏi.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng biểu hiện tôn kính trong dạng câu đề nghị thì tham khảo mức độ tôn kính từ thấp đến cao như sau.

1.안으로 들어가십시오. (Mức độ tôn kính thấp)

2.안으로 들어가십시다.

3.안으로 들어가시겠습니까?

4.안으로 들어가시겠어요?

5.안으로 들어가시지요. (Mức độ tôn kính cao)

 

Một số từ vựng phải biết để viết Câu 53 쓰기.

정도부사 오류 – Lỗi dùng phó từ chỉ mức độ.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: