Luyện nghe tiếng Hàn (서울대 한국어 듣기 3A) #1

TopikTiengHan.com – Luyện nghe tiếng Hàn online qua các bài nghe trong giáo trình Seoul mới. Nội dung bài hôm nay trích sách tiếng Hàn 서울대 한국어 cuốn 3B 듣기 (trang 28).

∴ Nội dung bài nghe

→ Phụ đề bài nghe như sau:

남:  동아리 설명회를 한다고 하는데 같이 갈래요?

Mình đang định tham gia buổi giới thiệu thành viên câu lạc bộ đi tham gia với mình nhé?

여:  동아리에 가입하려고요?

Tham gia câu lạc bộ á?

남:  네, 선배가 동아리 활동이 대학 생활에서 아주 중요하다고 했어요. 한국 친구들과 어울릴 수 있는 기

가 많이 때문에 유학 생활에 도움이 된대요.

Ờ, các tiền bối bảo với sinh viên đại học hoạt động ở câu lạc bộ rất quan trọng. Có thể hoà nhập với những người bạn Hàn Quốc vì vậy sẽ có ích cho cuộc sống du học sinh đó.

여:  저도 그렇다고 들었어요. 알리 씨는 무슨 동아리에 가입하려고 해요?

Ừ mình cũng nghe nói thế. Anly định tham gia vào câu lạc bộ gì thế?

남:  아직 잘 모르겠어요. 그래서 여러 동아리 설명회에 참석해 보고 어느 동아리에 가입할지 정하려고요.

Hiện tại mình vẫn chưa biết. Vì vậy mình định thử tham gia nhiều câu lạc bộ rồi sau đó mới quyết định gia nhập.

여:  알리 씨는 사진 찍는 걸 좋아하니까 사진 동아리에 가입하면 좋겠네요.

Anly thích chụp ảnh thì gia nhập hội đó hay hơn.

남:  글쎄요. 저는 자원봉사에 더 관심이 많아서요. 유진 씨는 운동 좋아하죠? 우리 학교 스키 동아리가 유명하다고 들었는데 관심 없어요?

Xem nào..Mình quan tâm đến hoạt động tình nguyện nhiều hơn. ZuChil thích thể thao phải không?Nghe nói câu lạc bộ trượt tuyết

trường chúng mình nổi tiếng đó bạn có hứng thú không?

여:  그래요? 스키 동아리가 유명하대요? 그럼 저도 가 보고 싶어요. 함께 가요.

Vậy ah! Club trượt tuyết có tiếng lắm à? Vậy mình cũng muốn đi coi thử, đi cùng nhau đi ~

→ Một số từ vựng liên quan:
동아리 : câu lạc bộ, club동아리 설명회: buổi giới thiệu, chào mừng thành viên mới
가입하다: gia nhập, đăng ký thành viên선배: tiền bối
대학 생활: Cuộc sống sinh viên참석하다: tham dự
어울리다: hợp, hoà nhập정하다: chọn, quyết định
자원봉사: hoạt động tình nguyện결석하다: vắng mặt
수수료, 비용: phí, lệ phí제공되다: được cung cấp
공짜로: miễn phí무료로: miễn phí
Từ khoá: luyện nghe tiếng hàn, nghe tiếng hàn online, học tiếng hàn online, giáo trình sách 서울, sách giáo trình Seoul..
5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè:

2 Bình luận

  • Bùi Văn Duy

    mong kênh của mình ra update thêm nhiều bài nghe trong giáo trình nữa ạ.

    • Topiktienghan.com

      Bạn đọc cứ ủng hộ có nghĩa là có người xem thì blog sẽ làm đều ạ