Luyện nghe tiếng Hàn (서울대 한국어 말하기 3A) #2

TopikTiengHan.com – Luyện nghe tiếng Hàn online qua các bài nghe trong giáo trình Seoul mới. Nội dung bài hôm nay trích sách tiếng Hàn 서울대 한국어 cuốn 3B 말하기 (trang 28).

∴ Nội dung bài nghe

∴ Phụ đề bài nghe
히엔: 유진 씨는 스티븐 씨하고 어떻게 처음 만났어요?
ZuChil và Steven lúc đầu gặp nhau thế nào vậy?
유진: 스티븐이 도서관에서 내가 마시던 커피를 쏟았어요.
Ở thư viện Steven đã làm đổ cốc cafe mình đang uống.
히엔: 아, 그래서요?
À thì ra vậy.
유진: 미안하다면서 대신 저녁을 사 주겠다고 하던데요. 그런데 사실은 나한테 첫눈에 반해서 일부러 그런 거래요.
Anh đấy đã xin lỗi và thay cho cốc cafe là mời ăn tối. Nhưng thực ra là do hắn đã đổ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới cố tình làm vậy.
히엔: 유진 씨도 스티븐 씨가 마음에 들었어요?
ZuChil cũng thấy kết Steven chứ?
유진: 처음에는 매력 있어 보였어요. 스티븐이 씩씩하고 활발하잖아요. 하지만 사귀어 보니까 성격이 안 맞아서 맨날 싸워요.
Lúc đầu nhìn cũng thu hút lắm. Setven rất mạnh mẽ và năng nổ. Nhưng mà khi hẹn hò rồi thì thấy tính cách không hợp nhau ngày nào cũng cãi lộn.
히엔: 전 두 사람이 손을 잡고 가는 모습을 보면 참 부러워요. 데이트는 주로 어디서 해요?
Mình nhìn 2 người nắm tay nhau đi thật là ghen tỵ ấy. Hai người hay hẹn hò đi đâu?
유진: 한강공원에서 자전거도 타고 극장에도 자주 가요.
Bọn mình hay đạp xe bên bờ sông Hàn với đi xem xem.
∴ Một số từ vựng liên quan:
쏟다: đổ, dồn(sức)첫눈: cái nhìn đầu tiên
사실: thực tế, hiện thực일부러: cố tình, dụng ý, có chủ đích
반하다: phải lòng, trái lại ngược lại씩씩하다: mạnh nẽ, năng động
매력: mê lực, hấp dẫn, thu hút활발하다: hoạt bát
사귀다: kết bạn, hẹn hò성격: tính cách
싸우다: cãi lộn주로: chủ yếu
ngữ pháp 아/어 보이다ngữ pháp V/A + 던, V/A+ 았/었던
Từ khoá: luyện nghe tiếng hàn, nghe tiếng hàn online, học tiếng hàn online, giáo trình sách 서울, sách giáo trình Seoul..
5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: