Một số từ vựng phải biết để viết Câu 53 쓰기

TopikTiengHan.com – Như các bạn ôn thi TOPIK đã biết, Câu 53 phần 쓰기 TOPIK là dạng bài thi thí sinh sử dụng những dữ kiện cho sẵn để tạo thành đoạn văn khoảng 200 – 300 chữ.

Các dạng bài trong Câu 53 này thường gặp là như là định nghĩa, so sánh, phân tích, phân loại, nêu ưu khuyết điểm. Vì vậy những từ vựng tiếng Hàn thường dùng để làm dạng bài này các bạn hãy học thuộc lòng để sau dùng nhé. Bên dưới là một số từ vựng đáng để các bạn phải học thuộc lòng.

대상 đối tượng
설문조사를실시하다 tiến hành khảo sát thực tế
그래프 biểu đồ
조사결과 kết quả khảo sát
변화를나타내다 có sự thay đổi
나타나다 xuất hiện
위를차지하다 chiếm vị trí
도달하다=달하다 đạt đến
꼽다 đếm
불과하다 không quá, chỉ
가장 nhất
높다 낮다 cao  thấp
상승하다 하락하다 tăng  giảm
대폭  소폭(+상승, 하락) mạnh, rất nhiều, đáng kể  ít, nhẹ, không đáng kể
증가하다  감소하다 tăng  giảm
큰폭으로(증가하다) (tăng) mạnh, rất nhiều, đáng kể
급증하다 tăng nhanh
늘다줄다 tăng  giảm
에비해서 so với…
계속 = 지속적으로= 꾸준히 liên tục, điều đặn
앞으로도 sau này cũng
향후 tiếp theo, sắp tới, trong tương lai, về sau
일시적 tính nhất thời
동일하다 đồng nhất
마찬가지로 giống nhau
전망되다 (전망이다) triển vọng
예측되다(예상되다) được dự đoán
상당히 tương đối
현저히 một cách rõ ràng, rõ rệt
응답하다 trả lời
가파르다 dốc đứng (tăng nhanh)
주춤하다 khựng lại

Tag: câu 53 topik, học topik 쓰기, 쓰기 topik 54, cách làm câu 53 쓰기, cách làm câu 54 쓰기, các dạng câu topik 쓰기, đề thi topik 쓰기..

4/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: