25. Ngữ pháp 보고

TopikTiengHan.com – Để diễn tả trích dẫn (trực tiếp hay gián tiếp) chúng ta có các ngữ pháp như: -(느)ㄴ 다고요?, -(느)ㄴ다고 하던데, -(느)ㄴ다면서요? và -(느)ㄴ다니요? Có thể bạn đã […]

» Read more
1 2 3 4