24. Ngữ pháp (으)ㄹ 텐데

TopikTiengHan.com – Bạn đang tìm hiểu về ngữ pháp (으)ㄹ 텐데? Cấu trúc (으)ㄹ 텐데 dùng để đưa ra nhận định phỏng đoán “khá chắc chắn” và về sau là […]

» Read more

23. Ngữ pháp 아/어 보이다

Bạn đang tìm hiểu về ngữ pháp 아/어 보이? Cấu trúc 아/어 보이다 được dùng để diễn đạt sự dự đoán, hoặc đưa ra đánh giá cảm nhận mang tính […]

» Read more

22. Ngữ pháp 느니(luly)

TopikTiengHan.com – Bạn đang tìm kiếm nội dung về ý nghĩa của (느니) sau khi đọc một nội dung tiếng Hàn nào đó có xuất hiện từ này, hoặc bạn […]

» Read more

21. Ngữ pháp 은/는 줄 알았다

Trong bài Truyện tranh Sub Hàn – Việt | Chapter 5 có câu: “포기를 하면 절망할 줄 알았는데 탈출해야 한다는 강박이 없어져서 그런지 마음이 편해졌다.” – Dẫu biết rằng từ […]

» Read more

20. Ngữ pháp 다니

Như trong bài Bài mẫu kèm lời giải Câu 51 TOPIK 쓰기 | Bài 3 có đoạn 컴퓨터를 산 지 얼마 되지도 않았는데 몇 번씩이나 고장이 나다니 참을 수가 없어요 […]

» Read more

17. Ngữ pháp (으)랴 (으)랴

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more

15. Ngữ pháp 다마는, 되

TopikTiengHan.com – Xin chào các bạn, hiện tại các bạn đang xem bài học về ngữ pháp tiếng Hàn nằm trong chuyên mục Series về những cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more
1 2 3 4