Serie ôn thi TOPIK 쓰기 Online

TopikTiengHan.com, mến chào bạn đọc! Đây là bài viết giới thiệu cho loạt bài Serie ôn thi 쓰기 Online mà Blog sẽ cập nhật trong các bài tiếp theo. Đúng […]

» Read more

“행복한 옆집 누나”를 꿈꾸며 (1)| Luyện dịch Hàn – Việt

언젠가 러시아에서 외국 기자와 인터뷰를 했던 기억이 난다. “대한민국 우주인으로서 너의 콘셉트는 무엇이냐?” 갑작스러운 질문에 당황했다. 비행을 준비하려고 러시아에서 훈련받으면서 했던 수많은 인터뷰에서 한 번도 받아보지 못한 질문이었다. 인터뷰를 위해 […]

» Read more

01. TOPIK 쓰기 – Dạng câu 51

TopikTiengHan.com » Xin chào các bạn, ôn thi TOPIK thì không thể không cày tốt phần 쓰기  để tranh thủ lấy điểm cao được. Vì vậy mình sẽ Up lên […]

» Read more
1 2 3 4