25. Ngữ pháp 보고

TopikTiengHan.com – Để diễn tả trích dẫn (trực tiếp hay gián tiếp) chúng ta có các ngữ pháp như: -(느)ㄴ 다고요?, -(느)ㄴ다고 하던데, -(느)ㄴ다면서요? và -(느)ㄴ다니요? Có thể bạn đã […]

» Read more

Học từ vựng mỗi ngày #1

TopikTiengHan.com – Vừa để ôn tập từ vựng vừa coi như thêm một nguồn tài liệu – học chung trên Blog luôn. Bạn nào có sử dụng máy tính để […]

» Read more

24. Ngữ pháp (으)ㄹ 텐데

TopikTiengHan.com – Bạn đang tìm hiểu về ngữ pháp (으)ㄹ 텐데? Cấu trúc (으)ㄹ 텐데 dùng để đưa ra nhận định phỏng đoán “khá chắc chắn” và về sau là […]

» Read more
1 2 3 4 5 8