23. Ngữ pháp 아/어 보이다

Bạn đang tìm hiểu về ngữ pháp 아/어 보이? Cấu trúc 아/어 보이다 được dùng để diễn đạt sự dự đoán, hoặc đưa ra đánh giá cảm nhận mang tính […]

» Read more

22. Ngữ pháp 느니(luly)

TopikTiengHan.com – Bạn đang tìm kiếm nội dung về ý nghĩa của (느니) sau khi đọc một nội dung tiếng Hàn nào đó có xuất hiện từ này, hoặc bạn […]

» Read more

21. Ngữ pháp 은/는 줄 알았다

Trong bài Truyện tranh Sub Hàn – Việt | Chapter 5 có câu: “포기를 하면 절망할 줄 알았는데 탈출해야 한다는 강박이 없어져서 그런지 마음이 편해졌다.” – Dẫu biết rằng từ […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 8