22. Ngữ pháp 느니(luly)

TopikTiengHan.com – Bạn đang tìm kiếm nội dung về ý nghĩa của (느니) sau khi đọc một nội dung tiếng Hàn nào đó có xuất hiện từ này, hoặc bạn […]

» Read more