Tài liệu liên quan TOPIK II

1. Cuốn luyện Viết Topik (쓰기 100점 받자) đề thi kỳ Topik
Kỳ thi Topik 79 tổ chức thi vào ngày 14/11 vừa qua đã trúng tủ Câu viết 54 cùng chủ đề với một bài mẫu trong sách này. Đánh giá sách này điềm 10/10. (Link tải: tinyurl.com/tailieu001a)

2. Bộ ngữ pháp trung cấp do MasterTOPIK biên soạn (Topik 3,4)
Đơn giản dễ hiểu kèm ví dụ và bài tập. (Link xem & tải)

3. Bộ tài liệu ôn luyện bổ sung vốn từ vựng trung cấp Topik II
Tài liệu dạng trắc nghiệm, với các bài test tìm từ còn thiếu cho một câu ví dụ, từ vựng được trích lọc từ các đề Topik, từ vựng trung cấp. (Link tham khảo tinyurl.com/tailieu001c)

4. Tài liệu giải đề Topik
Có khoảng 7 đề Topik bao gồm các phần đề 읽기,쓰기 được giải chi tiết (Link tải: tinyurl.com/tailieu001d)

5. 200 Câu trắc nghiệm ôn ngữ pháp TOPIK II.

Link tài tinyurl.com/200nguphap