Những mẩu truyện cười ngắn Hàn Việt (2)

Chuyên mục: Truyện cười Hàn Việt – Thư giãn giải trí qua một số mẩu truyện ngắn.

(Truyện cười Hàn Việt)

Cuộc đối thoại của: 점원: nhân viên, 손오공이: Tôn ngộ không, 저팔계: Chư bát giới, 사오정: Sa ngộ tĩnh.

Tại 속옷 가게 – Cửa hàng đồ lót

손오공이 속옷 가게에 가서 점원에게 말했다.

Tôn ngộ không đến cửa hàng đồ lót nói với nhân viên.

오공 : 누나 팬티 7장 주세요

Chị ơi cho tôi 7 chiếc quần sịp

점원 : 어머, 오공이는 돈이 많나봐

Ái chà, ngộ không có vẻ nhiều tiền ta

오공 : 뭘요~~ 월 화 수 목 금 토 일 하루에 하나씩 입어줘야죠

Hai ba tư năm sáu bẩy chủ nhật mỗi ngày mặc một cái chứ.

점원 : 오공이는 정말 깨끗하구나

Ngộ không thật là sạch sẽ đó.

​잠시 후 저팔계가 들어와서 말했다.

Một lúc sau chứ bát giới vào cửa hàng nói.

팔계 : 누나 팬티 3장만 주세요

Chị ơi cho tôi 3 chiếc quần sịp

점원 : 아까 오공이는 7장 사갔는데 3장만 사?

Vừa nãy ngộ không tới đây mua 7 chiếc liền mà cậu mua có 3 thôi à?

팔계 : 네. 이틀에 한번씩 갈아입으려구요

Dạ, để cứ hai ngày thay mặc thay một lần ạ.

이번에는 사오정이 들어와서 목소리를 쫙 깔며 말했다.

Lần này sa ngộ tĩnh bước vào gằn giọng chắc nịch nói.

오정 : 누나! 팬티 4장만 주세요

Chị à cho tôi 4 chiếc quần sịp

점원 : 어머 오정아 니가 팔계보다 1장 더 사가는구나

Ái chà ngộ tĩnh mua nhiều hơn bát giới một cái.

그러자 오정이는 어깨에 힘을 빡 주며 이렇게 말했다.

Thế rồi ngộ tĩnh nhún vai nói

오정 : 봄 여름 가을 겨울로 갈아 입어야죠.

Xuân hạ thu đông phải thay ra mặc chứ.

* *  *  *  *  *

속옷 가게: của hàng đồ lót

팬티: quần sịp

장: trang, chương, chiếc (đơn vị đếm những thứ mỏng: giấy, đồ lót, lá, tiền..)

이틀: hai ngày, hai hôm

갈아입다: việc thay đồ, thay quần áo

갈아타다: thay chuyển đổi tàu xe

갈아엎다: lật ngược đất lên, cày xới tung đất lên

목소리를 깔다: hàn giọng, nói một cách chắc nịch

* *  *  *  *  *

→ Xem thêm truyện cười Hàn Việt khác  trong Tab Chủ đề: Truyện cười Hàn Việt.

Nguồn: Truyện cười Hàn Việt

Tags: truyện cười hàn việt, truyện cười tiếng Hàn Quốc, học tiếng Hàn qua truyện cười , truyện tiếng hàn sơ cấp, tuyển tập truyện hài tiếng hàn..

Rate this post

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: