률 hay 율 hay 률 hay 율 ??

Nếu bạn tra từ điển 2 từ 률 hay 율 nó đều mang nghĩa tỷ lệ. Nhưng khi dùng nó trong văn viết 쓰기(Topik chẳng hạn) các bạn phải lưu […]

» Read more
1 2